Površinski pregled arheološkog lokaliteta Sipar kod Umaga

Autor: Zoran Čučković Sažetak: U radu se donose rezultati površinskog pregleda kasnoantičkog kaštela Sipar kod Umaga. Razlučene su dvije osnovne faze naselja okvirno datirane u antičko i kasnoantičko razdoblje. Starijoj fazi bi pripadale strukture jedne višebrodne građevine te dva u stijenu usječena bazena, a mlađoj većina ostalih površinski vidljivih ostataka: masivna fortifikacija i raster manjih […]

Read More