Antički krajolik Bujštine: Primjena sustavnoga terenskog pregleda i pokušaj prostorne analize

Published in Tabula 10, 2012. Author: Zoran Čučković Sažetak Predstavljeni su rezultati sustavnoga terenskog pregleda na prostoru Bujštine te potom njihova prostorna analiza u kontekstu istraženoga područja. Prethodno analizi razmotreni su problemi nastanka površinskoga arheološkog zapisa, odnosno dobivenoga skupa podataka. Na temelju jednostavne tipologije nalazišta (dva tipa) provjerena je njihova prostorna korelacija i raspored. Također […]

Read More