Metodologija sustavnog terenskog pregleda: primjer istraživanja zapadne Bujštine (Istra) / Field survey methodology – a case study from western Bujština (Istria)

Published in Opuscula archaeologica 36, 2012. Author: Zoran Čučković Sažetak U radu  se  analizira  metodologija  sustavnog  terenskog pregleda na primjeru istraživanja u sjeverozapadnoj Istri. Predstavljene su metode pregleda na otvorenom te topografskog  snimanja  gradinskih  nalazišta.  Razmotren  je uspjeh u detekciji nalazišta, problem slabije zastupljenih povijesnih razdoblja i tumačenje nalaza izvan nalazišta. Također je razmotren potencijal […]

Read More