Rezultati arheoloških istraživanja na Starom gradu Dubovcu 2001. godine / Archaeological excavations at the old castle of Dubovac in 2000.

Published in: Opuscula Archaeologica 35, 2011 Authors: Zoran Čučković and Lazo Čučković Sažetak U radu su objavljeni rezultati probnog sondiranja srednjovjekovne utvrde Dubovac kod Karlovca. Naglasak je postavljen na obradu prapovijesnog materijala, koji većinom datira iz prve polovice 1. tis. pr. Kr. te manjim dijelom iz 4. tis. pr. Kr. Predstavljena je stratigrafija nalazišta te […]

Read More